Communication

Galleri Borey
Sankt Petersburg, Ryssland

18 maj – 16 juni 2022

Maria Backman
Monika Masser
Rikard Fåhraeus
Andro Zverev
Christina Göthesson
Ekaterina Sisfontes
Elena Rammi
Masoud Shahsavari
Kjell Hansson
Penja Hesselbäck
Sussane Högdahl Holm
Carolina Hindsjö
Amanuelabiy Abraham
Laetitia Deschamps Fåhraeus
Emma Göransson
Katarzyna Piorek
Peter Varhelyi
Chin-Lin Yen
Jannike Brantås
Tina Wilgren
Mats Landström
Helena Norell

“Kommunikation” kommer ursprungligen från latinets communis, gemensam, via communicare, göra gemensamt. Kommunikation består av många komplexa processer, som ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om mål, orsak och form för kommunikationen. Kommunikation studeras bland annat inom området sociologi, lingvistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Men vist kan den vara ensidigt då vi blir påverkade av vad vi läser, ser och lyssnar på. Dessutom känns det I vår värld ofta att information misstolkas – fel kommuniceras.

I projektet Kommunikation fungerar två konstnärs kollektiver från två olika länder runt frågor om kommunikation med två utbyttes utställningar.

Ekaterina Sisfontes
kurator

Vi kommer att samarbeta med forskare från Uppsala universitet, vars projekt om den postsovjetiska visuella kulturen är finansierad av Vetenskapsrådet.