ANSÖKAN FÖR NYA MEDLEMMAR I STUDIO44

Hur funkar det?

Studio44 är en konstnärsdriven dynamisk förening med gallerilokal i kulturhuset Kapsylen.

Kapsylen å sin sida är en ekonomisk förening som drivs av de olika verksamheter som hyr lokaler i huset. Detta innebär att alla olika verksamheter måste samarbeta och dela på arbetsinsatser för att driva Kapsylen tillsammans. Så, studio44 är så att säga en förening i en förening, detta är viktigt att vara medveten om. Söker man medlemskap i studio44 så gör man det även i Kapsylen.

Vem kan bli medlem?

Studio44 består aktiva medlemmar som alla är yrkesverksamma konstnärer. Medlemskapet innebär både ansvar och möjligheter. Är du konstnär och vill bidra med just dina talanger och förmågor till studio44´s verksamhet, så kan du söka medlemskap. Antalet medlemmar varierar, ibland behöver vi bli fler, ibland inte. Är du intresserad av att söka medlemskap, läs igenom vilka möjligheter/förpliktelser som förväntas och skicka din ansökan till styrelse@studio44-stockholm.com

Du kan bli delaktig i att utveckla den konstnärsdrivna och alternativa konstarenan i Stockholm!

Vilka möjligheter innebär ett medlemsskap?

– Utställningsmöjligheter i ett inarbetat galleri (sedan 2002), antingen med egna utställningar eller grupputställningar. Medlemsutställningen en gång om året garanterar alla medlemmar minst ett utställningstillfälle per år.

– Samarbeten med andra medlemmar

– Utbyten med andra konstnärsdrivna gallerier, både internationella och svenska.

– Social plattform, tillfälle att vara del av ett sammanhang och träffa kollegor.

– Lägga upp bilder/info på studio44´s hemsida

– Fester, trevliga vernissagebarer och husfester att vara med på!

Vilka förpliktelser innebär ett medlemskap?

– Årlig medlemsavgift på 2 500 kr

– Arbetsinsats i en arbetsgrupp

– Lägga upp bild/info på studio44´s hemsida

– Arbetsinsats på de obligatoriska åtaganden till Kapsylen

Medlemskap

Studio 44 – ett konstnärsdrivet galleri på Södermalm i Stockholm.
Vi är en del av Kapsylen och har våra lokaler i den gamla kapsylfabriken på Tjärhovsgatan 44.
Adressen:
Studio 44
Tjärhovsgatan 44 B, 1 tr
116 28 Stockholm
Sweden

Öppettider under utställningsperioderna
torsdag– fredag 12-18
lördag – söndag 12-17