Ekaterina Sisfontes

Jag är en konceptkonstnär som arbetar med många teman och material.

I mer än 20 år har jag ställt ut på den internationella arenan. Jag deltog i många biennaler av samtida konst, bland annat som kurator för speciella projekt. En stor skulptur för ett offentligt utrymme är särskilt attraktiv för mig samtidigt använder jag av teknik som är mest lämplig för det tema som jag vill ta upp. Det kan vara allt från foto, teckning, målning, video, performans eller annat.

Som konstnär önskar jag forska bland luckor i allmänna mänskliga teorier om den omgivande världen. Jag ställer frågor till mig och min publik  genom att undersöka misstag och felaktigheter i den allmänna mänskliga uppfattningen om den.  Det gör jag genom skapandeprocess där formen är lika viktig med innehållet.

Under det senaste halvåret har jag varit medlem i STUDIO44 (https://studio44-stockholm.com/) och är en av  grundarna av den ideella konstföreningen DUO Contradiction (https://www.duocontradiction.com/).