Monika Masser

Bildkonstnär som främst arbetar med skulptur.

Hon arbetar med aspekter som materialitet, tyngd, skala och dynamik där begrepp som hierarkier, monumentalitet, arkitektur och landskap i förhållande till kropp och psyke undersöks.

Visual Artist – mainly works with sculpture.