Christina Hedlund

Konstnären letar sig fram, mejslar ut ur färgkaskader himlakroppar, skogen och den rena glädjen.