Utställingar 2009

Galleriet

12 – 29 november
WORK IN PROGRESS

Agneta Björklund, Jannike Brantås, Michael Ellburg, Rikard Fåhraeus, Emma Hammarén, Ingela Hamrin, Andrea Hvistendahl, Susanne Högdahl Holm, Andrea Hösel, Monika Masser, Monica Melin, Pontus Raud, Meggi Sandell, Ylva Sanner, Erik Wijkström, Lillemor Boman Carlén

10 – 20 september
VERKA En utställning i seminarieform där hela galleriet tas i anspråk

Apostolos Zerdevas, Sven Eggers, Elisabeth Högdahl, Takashi Mitsui, John Huntington, Per-Arne Sträng, Joel Hurlburt, Ulla West, Alessandra Di Pisa, Team Alpha, Charlotte Åberg, Lott Alfreds,Eva Aggeklint, Thérèse Kristiansson, Kristoffer Svenberg, Theresa von Hofsten, Hannah Goldstein, Karin Drake, Maria Breide, Sara Ullman, Emma Lundqvist, Hedvig Nathorst-Böös

20 augusti – 6 september
Veterans of foreign wars

Cecilia Aaro, Matilda Fahlsten

17 april – 3 maj
CONTINUOUS PRESENT

Emma Hammarén (SE), Joel Hurlburt (US/SE), Jani Ruscica (FIN), Hartmut Stockter (D)

11 februari – 1 mars
NANO 150

Samarbete med PLATINA

15 januari – 6 februari
GALERIE MONTANABERLIN LYSER UPP STOCKHOLM

Christian Heilig, Esther Horn, Gab Heller / animation, Matthias Röhrborn, Nadine Rennert

Projektrummet

12 – 29 november
N o W a s t e C o o k i n g

Andrea Hvistendahl

20 augusti – 6 september
Two change: Suspension of disbelief

Debora Elgeholm

17 april – 3 maj
CONTINUOUS PRESENT

Emma Hammarén (SE), Joel Hurlburt (US/SE), Jani Ruscica (FIN), Hartmut Stockter (D)

11 februari – 1 mars
NANO 150

Samarbete med PLATINA

15 januari – 6 februari
GALERIE MONTANABERLIN LYSER UPP STOCKHOLM

Christian Heilig, Esther Horn, Gab Heller / animation, Matthias Röhrborn, Nadine Rennert