Utställningar

Studio 44 har två utställningsrum, Galleriet och Projektrum. Dessutom arbetar vi mycket aktivt med utbyten, såväl med konstnärsdrivna gallerier i landet som utomlands.

Andréa Hösel - Moving on
Utställningsrum, Prpjektioner, For Ever 2017. Bild: Henning Rehnström
Wavelenght
Sommartabell
I förgrunden: Annica Einarson. I bakgrunden: Christina Göthesson
INFORMATION