Utställningar

Andréa Hösel - Moving on
Wavelenght

Studio 44 har två utställningsrum, Galleriet och Projektrum. Dessutom arbetar vi mycket aktivt med utbyten, såväl med konstnärsdrivna gallerier i landet som utomlands.