Home2019-09-15T08:52:20+00:00

Kommande utställningar på Studio 44:

OM ATT BLI MEDLEM

Studio 44 – ett konstnärsdrivet galleri på Södermalm i Stockholm. Vi är en del av Kapsylen och har våra lokaler i den gamla kapsylfabriken på Tjärhovsgatan 44.

Vi har stöd från Stockholm stad.

OM ATT BLI MEDLEM

Du har kommit till Studio 44:s nya hemsida. Sidan är under konstruktion: Allt material är ännu inte uppdaterat.