Om Studio44s

första tjugo år

Varmt tack till Birgitta Ståhlberg som tillhandahållit kunskap om programmet och varit ett outsägligt stöd under hela bokprocessen. Tack till vänner, kollegor som stöttat så att denna bok kunnat bli till. Tack till min man som helhjärtat stöttat trots ett utdraget arbete. Tack till alla konstnärer som varit och är medlemmar för era bidrag och ert envetna gratisarbete med utställningar under alla år, utan detta underlag hade den aldrig kunnat bli till.

Jannike Brantås

Pris: 360 kr

Inledning

Den här boken önskar jag ska handla om konst, om konstnärskap. Därinne, bland pelare av villkor och skiften som påverkar konstnärers arbete, där expanderar obetvingligt konsten. Boken handlar om vad gemenskapen kan skänka konstnären och vad konstnären kan skänka gemenskapen och allt som kan hända däremellan. Den vill berätta om en dynamisk organisation och de konstnärer som har varit och är dess medlemmar. Boken är ett slags tillfälligt möte. Kanske en orkester. Ursprunget till grekiskans orkestra betyder platsen för dans.

 Jannike Brantås

Boken är utgiven med stöd från Längmanska Kulturfonden och Studio44, Tjärhovsgatan 44, Stockholm 2022.
Stort tack till Italgraf.
Copyright©Jannike Brantås
*Rättigheterna till boken tillkommer Studio44 ideell förening enligt avtal i december 2022.
Första upplagan
Tryckt i Estland via Italgraf Media 2022
ISBN: 978-91-987956-0-8
Enskilda uppslag och texter: respektive konstnär och skribent. Sammanställning av utställningar m m, Jannike Brantås med utgångspunkt i Studio44s hemsidor: copy Kenneth Pils, copy Anna Stina Erlandsson samt copy Studio44s hemsidesgrupp 2021.
Redaktör: Jannike Brantås
Foto: se fotograf under respektive bild, Studio44s dokumenterare under åren samt okända fotografer.

Förord: Jannike Brantås
Korrektur: Monika Masser
Grafisk form: Jannike Brantås
Design: Birgitta Ståhlberg och Masoud Shahsavari
Repro: Italgraf
Typsnitt: Didot
Papper: 120 g obestruket papper