Kicki Bergh

I mitt konstnärliga sökande undersöker jag relationerna i skogen och hos oss människor

Jag söker för att förstå den kommunikation som pågår i skogen, ett samtal mellan träden och mellan djuren.

De har en annan tillgång till verkligheten än vi.

Här finns en kunskap som inte är människans utan trädens och djuren.

Hur vi liksom naturen kommunicerar med varandra för att göra oss förstådda gör mig förundrad.

Världen är större än vårt vetande.
Skogen är människans arv.

Vårt arv att förvalta.