Mariana Ekner

Mariana Ekner arbetar med frågan om hur identitet skapas och – ifrågasätts. Bl.a. i debututställningen på Galleri Periscope (1990) dubbleras och kopieras två ansikten tills det enskilda jaget inte längre är urskiljbart. Ekner har tillsammans med Maria Backman skapat Enkel biljett om deras mammors olika erfarenheter och minnen som flyktingar under andra världskriget; om hur två flickor från olika krigsdrabbade länder blev tvungna att fly, ensamma. Hur traderas deras minnen och erfarenheter?