Projektbeskrivning

Christina Göthesson

Född 1958 i Laholm
Bostatt i Stockholm

UTBILDNING
Utbildning – Konstfack avdelning Konst/Skulptur 1987 – 1992
Studier Magisterprogram i Praktisk kunskap 2011 – 2012
Gestaltande forskningsprocesser 22,5 hp Konstfack 2009

Christina Göthesson är bildkonstnär (MFA konstfack) och arbetar experimentellt med olika material och tekniker som uttrycksmedel. Hon visar sina projekt på museum och konstnärsdrivna plattformar. I ett forskningsförberedande konstprojekt (gestaltande forskningsprocesser, Konstfack 2009) började hon undersöka olika vägar för kommunikation och iscensatter processer som berör frågeställningar om ursprung och existens. Ex ’linet och brödet’ och ’Monument Evighetsmangel’.

Hon ingår i flera olika samarbetsprojekt exempelvis Performance gruppen Maid in Sweden och har under 2009 – 2018 givit performance b.l.a. på Västerås konstmuseum, länsmuseet Västerås. Enköpings kommun konstfönstret Joar, Kulturen Västerås, Supermarket i Stockholm och Altcph i Köpenhamn. Konstnärgruppen använder performance som redskap för att ur ett tidsperspektiv berätta anekdoter ur mödrars perspektiv.

Text om konstnären kommer snart

  • CV

  • HEMSIDA

  • EV ÖVRIGT DOKUMENT

  • KONTAKT

Medlemmar i Studio 44