Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Christina Göthesson

Christina Göthesson är bildkonstnär (MFA Konstfack 1992). Hon arbetar experimentellt med materialitet, olika metoder och tekniker som uttryck, både två och tre dimensionellt.  Christina undersöker olika vägar för kommunikation och iscensätter processer som berör frågor om existens – om identitet, plats och tillhörighet. Egna projekt och olika samarbeten/Exchanges visas framför allt på konstinstitutioner och på konstnärsdrivna plattformar i Sverige och Europa.