Katarzyna Piorek

Katarzyna Piorek är född 1973. Gick masters of Fine Arts på Konstuniversitetet i Poznan, Polen och Stockholms Konstnärliga Högskola. Som bildkonstnär arbetar hon med klassiska media: måleri, teckningar, film-installationer och rörlig bild. Hennes intressen baseras på att blanda klassiska media med olika konstformer och skapa en ny dimension av konstnärliga uttryck. Katarzyna Piorek bor och verkar i Stockholm sedan 10 år.