Projektbeskrivning

Masoud Shahsavari

Jag har studerat bild, film, konst, grafik och animation från olika skolor. Stockholms universitet, C3l-yrkeshögskolan, Konstfack, Södertörns högskola, Stockholms dramatiska högskola för att nämna några. Jag har arbetat som producent och visuell artist inom reklam, bild och film främst med performance artist och producent Anette Sallmander, samt lärare i många år inom film, rörlig bild och fotografi samt journalistik och media. Inom konst har jag samarbetat med dansare, filmskapare, performance artister bland annat. Nedan är en kort lista på produktioner där jag varit med om som producent, visuell artist, manusförfattare etc. 2019 startade jag förlaget ThatDay som producerar främst fotoböcker.

2013 Skam -Performance/ Art Director

2008 Living Room -Teater/ Visual Artist

2005 The prize of the pole -DocFilm/ Technical Assistant

2003 Hanna Mias resa till Antarktis -TV Serie för barn/ Producer . VideoPhotographer

2000 Det faller en dröm -Långfilm/ Producer

2000 Melodi för allt som kommer -Kortfilm/ Producer

1999 Unga Artister -Klassisk musik, TV produktion/ Film Editor . VideoPhotographer

1999 Perú Negro -Konsert, TV produktion/ Film Editor . VideoPhotographer

1998 Unga Artister -Klassisk, musik TV produktion/ Film Editor . VideoPhotographer

1994 Blackout -Kortfilm, 35mm/ Scriptwriter . Producer

Medlemmar i Studio 44