Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

STILL LIFE (2022) 04:21 min.

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

TOWARDS THE SUN (2021) 4:20 min.

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

CIRCUIT (2021) 5:15 min.

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

TRANSMISSION (2020) 4:40 min.

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

DISORDER (2019) 06:50 min.

Mats Landström

I första hand utforskar Mats video som medium. Ett genreöverskridande konstuttryck där ljud, musik och bild sammansmälter. Ett skapande av ljud- världar eller ljudlandskap som tillsammans med film bildar en helhet. Ofta kan den omedelbara omgivningen få spela huvudrollen. Vardagliga platser eller situationer. Han försöker problematisera de värderingar om nödvändighet av framgång som finns i dagens samhälle och som materialiserar sig på sociala medier. De koncept han jobbar med är mans- och kvinnorollen, klass, känsla av värde, tids- aspekt glömska och förändring.