Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

CIRCUIT (excerpt) 2:21 min. Full Video 5:15 min.

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

TRANSMISSION (excerpt) 1:41 min. Full Video 4:40 min

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

DISORDER (excerpt) 1:58 min. Full Video 06:50 min

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

DECAY (excerpt) 2:14 min. Full Video 7:00 min

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

SHIMMER. 4:05 min

Mats Landström

I första hand utforskar Mats video som medium. Ett genreöverskridande konstuttryck där ljud, musik och bild sammansmälter. Ett skapande av ljud- världar eller ljudlandskap som tillsammans med film bildar en helhet. Ofta kan den omedelbara omgivningen få spela huvudrollen. Vardagliga platser eller situationer. Han försöker problematisera de värderingar om nödvändighet av framgång som finns i dagens samhälle och som materialiserar sig på sociala medier. De koncept han jobbar med är mans- och kvinnorollen, klass, känsla av värde, tids- aspekt glömska och förändring.