”the Unpermanent Room”

Projektrummet

8 mars7 april 2013

Michael Ellburg

The Unpermanent Room

Min idé är att visa ”the Unpermanent Room” som en process, och att redovisa arbetet vid flera tillfällen och i olika sammanhang under de närmaste åren. Att med projektet belysa och skapa debatt kring informationsflöde och upphovsrätt. Denna del av projektet kommer att presenteras i tryckt form som katalog och affischer. Hur vi som människor genom tiden oavbrutet söker nya sanningar för vår överlevnad, hur sanningar erövras och överges, hur sanning läggs till sanning genom tiden, hur vi befinner oss i nu, men alltid ser bakåt och samtidigt längtar in i framtiden, hur vi har att ta ställning till en i princip oändlig mängd information i vår vardag, när vi gör medvetna eller omedvetna val som rör politik, religion, psykologi, filosofi och ekonomi etc… Att ur ett oavbrutet flöde av information formulerat genom tiden se hur vi som människor hämtar och sammanställer idématerial, visioner, bilder, illustrationer och texter från faktaböcker, informationsbroschyrer, handböcker, manualer etc. Hur vi som människor sakta men säkert genom tiden och in i nutiden drivs in i en informationapokalyps, en nutida verklighet som det inte går att skydda sig ifrån, hur vi är överinformerade som individer. Jag sammanställer bilder och texter från vitt skilda ursprungskällor till en tvärinformativ fakta/uppslagsbok för att skapa nya sammanhang och länka tanketrådar som löper genom tiden med varandra.