ÄGD – konst, hembygd, identitet

Galleriet

8 mars7 april

Åsa Elieson
Anna-Stina Erlandsson
Christina Göthesson
Po Hagström
Karin Häll
Mari Kretz
Oscar Lara
Makode Linde
Christian Partos
Linda Shamma Östrand

”Hembygd” (ty. Heimat) står för anknytning till en plats, tradition och släkt men är därför också ett begrepp som historiskt annekterats av konservativa och även högerextrema politiska organisationer. ”Hembygd” riskerar därför även idag att bli ett exkluderande begrepp, där de som kommer utifrån blir ”de andra”, de som hör till en annan plats eller ingen plats alls. Mot tanken på hembygd kan man ställa ett mer nomadiskt förhållande mellan individ eller kollektiv och plats. Det samtida urbana livet i Stockholm rör sig mellan dessa poler, med folk som har lång anknytning till staden och andra som är mer mobila, och återigen andra som håller på att bygga upp en mer långsiktig relation till platsen.

Konsten undersöker de processer genom vilka vi blir till som människor i en specifik, lokal hemvärld och hur denna kan verka både som en öppen, inkluderande plats där förändring hela tiden sker, och som en plats för bortträngning och förtryck av oliktänkande och annanhet.