Design för frihet – frihet i design

Galleriet och Projektrummet

30 augusti15 september 2012

UTSTÄLLNING MED POLSK-SVENSKT PROJEKT PÅ STUDIO 44

Design för frihet – frihet i design, presenterar och reflekterar över den polska grafiska formgivningens komplicerade nutid och historia i relation till det pågående politiska systemskiftet. Allt detta mot bakgrund av de överraskande och inte alls självklara parallellerna med den svenska grafiska formgivningen, som på ytan kan tyckas skilja sig helt från den polska.

Utställningen visar polsk grafisk design från de senaste trettio åren, en period av stora förändringar i polsk politik, ekonomi och samhälle. Idén är att visa hur formgivningen speglar dessa förändringar och deltar aktivt i dem. Utgångspunkten är tesen att grafisk design alltid är inblandad i diskursen om makt och motstånd. Utställningen visar ett brett spektrum av polsk visuell kultur från de senaste trettio åren, från Solidaritet-rörelsens underjordiska trycksaker, den inhemska reklamen på 90-talet, till de konstnärliga och mer raffinerade projekten från de senaste tio åren.

Samtidigt visas en mindre utställning med svensk design som är utformad i samarbete med de svenska curatorerna Sara Kaaman och Martin Falck från Studio SM. De verk som visas där går in i en dialog med de polska och visar på överraskande förbindelser mellan politiskt engagerad design i länder med diametralt motsatt politisk historia och nutid.

Utställningen tar även tillvara på den speciella plats där den visas: Studio 44 är en av flera verksamheter som ryms i Kapsylen, ett hus vars aktivisttradition med bland annat tryckeri och tidningsutgivning sträcker sig tillbaka till 70-talet. Polska underjordiskt producerade trycksaker som deltagit i den politiska kampen kommer alltså att visas i det som varit en av alternativkulturens viktigaste platser i Stockholm.

Design för frihet- frihet i design är en del av ett projekt för att bygga upp ett långvarigt polsk-svenskt samarbete inom grafisk formgivning. Under utställningstiden ordnas föreläsningar för designstudenter och allmänheten, debatter med deltagare från Polen och Sverige, en workshop i tryck på gamla tryckpressar och curatorsvisningar.