N o W a s t e C o o k i n g

Projektrummet

12 – 29 november 2009

Andrea Hvistendahl

No Waste Cooking” är en aktion och installation. Den visas på det konstnärsdrivna galleriet Studio44 i Stockholm som del av grupputställningen WIP ”Work In Progress” 12-29 november, samt delaktig i ”European week for waste reduction”.

Livsmedelskedjan står för en fjärdedel av vår totala klimatpåverkan. Från svenska hushåll slängs 900 000 ton mat per år. Koldioxidekvivalent-nivån motsvarar de årliga utsläppen av cirka 700 000 svenska medelbilar. Hela 57 % av den mat som slängs är onödigt matavfall!

”No Waste Cooking” är en pågående process där byggmaterialet ”blivande sopor” inhämtas regelbundet i samarbete med några matbutiker. Fullt ätbar och fräsch mat som inte längre går att säljas i butik tillagas på plats i gallerirummet till trevliga maträtter och serveras gratis till besökarna. Mat och energi i kroppar skapas istället för sopor och koldioxidutsläpp. Även förpackningsmaterialet används i tillverkningen av konstobjekt under utställningens gång.

Matintresset är enormt i Sverige. Trots rapporter om matberg och att ekologiskt och närodlad mat blir allt populärare, drunknar lätt helhetstanken kring mathanteringen. Är det ett slöseri att kunna välja mellan 10 likartade varor i butiken och ständigt ha ett överflöd av mat? Bär vi på uråldriga instinkter att bunkra mat? Har vi slutat använda våra sinnen vad det gäller sista datum rekommendationerna på matvaror? Är rädsla som myndigheter och industrin odlat hos oss för att äta gammal mat berättigat i förhållande till den klimatpåverkan den resulterar i?
”No Waste Cooking” vill skapa debatt och handlar inte bara om hållbar utveckling utan vill vända negativa processer till något konstruktivt, fysiskt, tankemässigt och gott. Vansinnet i att slänga mat har varit högaktuellt i medierna en tid. ”No Waste Cooking konkretiserar frågan och talar direkt till våra sinnen.

Vad kan matproducenter, återförsäljare, konsumenter och samhällsplanerare göra annorlunda? Paneldiskussion anordnas med forskarna Carl Yngfalk och Björn Frostell för att reda ut begreppen vad gäller datummärkningen och matens klimatpåverkan samt ger råd inför framtidens mathantering.

Det finns inte en m2 på hela jorden som vi människor inte påverkat. Vi vet att ”vi blir det vi äter” på samma sätt matar jorden oss med det vi stoppar in i den; cykliskt. Projektet stödjer miljörörelsen ”Cradle to Cradle” och visar deras film WAST=FOOD i galleriet.

Stadsmissionens kommer att bjuds in till måltider. Stort TACK till: Karin Sundström, ICA Supermarket Folkum, Mosebacke, ICA nära Hornsgatan & Cajsa Warg, KompostCenter, Stellata miljöförpackningar m.fl.