je dépends

Galleriet

17 mars5 april, 2007

Burkard Blümlein München/Paris
Jannike Brantås /Stockholm
Pär Broman /Stockholm
Magdalena Dziurlikowska /Stockholm
Silvia Hestnes Lissabon/Paris
Maria Saveland/Stockholm
Anna Selander /Stockholm
Malin Skjöld /Stockholm
Ulla Rousse Paris

je dépends – en utställning om vanor och beroende

En tändstickstavla, lagade gamla yllefiltar, slickande hundar, mobiltelefoni, lek, använda matförpackningar…

Nio Stockholms- respektive Parisbaserade konstnärer samlas i ett utställningsprojekt som tar plats i Studio 44:s lokaler.

Samtliga medverkande har bearbetat temat vanor och beroende. Antingen är det ett underliggande tema i det kontinuerliga arbetet eller så har ett verk skapats speciellt för det här tillfället.

Syftet är att undersöka begreppen vanor och beroende inom religion, psykologi, maktsfärer, kommersiella sammanhang eller i det vardagliga livet. Vår ambition är att återskapa ett utsnitt av olika beroendemönster som samexisterar i samhället.

Varje verk har en egen röst och de olika rösterna skapar ett samtal, ett samtal som pågår mellan verken.

Inom ramen för utställningen anordnas ett rundabordsamtal där några personer berättar om hur vanor/beroende existerar i deras vardag och i deras yrkesutövning