SUPERMARKET 2009

Clarion Hotel Stockholm

13 – 15 februari 2009

Andrea Hvistendahl
Inger Bergström
Isabel Löfgren

Studio 44 deltar i Supermarket 2009

Välkommen att göra ett besök i Studio 44:s monter på Supermarket. Här visar vi Inger Bergström och Andrea Hvistendahl samt vår gästande konstnär Isabel Löfgren från Brasilien.
Isabel Löfgren är född i Sverige men uppvuxen i Rio. Idag är hon verksam som konstnär och visuell forskare i Rio de Janeiro och i Singapore. Isabel har medverkat i ett flertal utställningar runt om i världen. “Accumulations”, som hon visar på Supermarket 2009, är en serie av konceptuella fotografier bestående av en koncentration av tusentals små bilder tagna från sökmekanismer på Internet. Fotografierna undersöker bildöverdrift och ensamhet i den nutida digitala världen.
Inger Bergström är verksam i Stockholm. Hon arbetar i ett fält där materialets uttryck och laddningar har en framträdande och ofta betydelsebärande roll. Fokus ligger på det tredimensionella och rumsliga, ofta med textil som ett slags byggmaterial.
Andrea Hvistendahl arbetar med skulpturala objekt, foto, installationer och workshopsprojekt. I hennes verk präglas processen av olika sätt att involvera omvärlden, det är främst politiska och sociala frågeställningar som driver hennes konstnärliga verksamhet. Materialen hon väljer har ofta en egen laddning; kretskort, kristallkula, militärhjälmar, sladdar, ostron och spelpjäser m.m.
Passa också på att bläddra i vårt portfoliobibliotek. Här presenteras samtliga medlemmar i Studio 44.
Missa inte Isabel Löfgrens samtal på SUPERMARKET TALKS.
Fredag den 13 februari, kl. 19.00.

Show Me Yours and I’ll Show You Mine:
Perspectives on art collectives and collective art in Brazil.

Isabel berättar om den brasilianska konstnärsgruppen Grupo DOC och NANO-utställningens koncept, som bakgrund till en större konstnärsrörelse i brasiliansk nutidskonst. Samtalet avslutas med en performance.

  • MAIL konstnären

  • HEMSIDA

  • PDF med info