Om Christina Gothesson

Christina Göthesson.
 Kontakt: c.gothesson@gmail.com Telefon 070 6904123 www.christinagothesson.se/wordpress Jag arbetar experimentellt med olika material, metoder och tekniker som uttryck, både två och tre dimensionellt. Jag undersöker olika vägar för kommunikation och iscensätter processer som berör frågor om existens – om identitet, plats och tillhörighet. Egna projekt och olika samarbeten/exchanges visas framför allt på konstinstitutioner och på konstnärsdrivna plattformar i Sverige och Europa. Utbildning MFA. Konstfack/konst Stockholm 1987 – 1992 Gestaltande forskningsprocesser, Forskningsförberedande studier i konst. Konstfack 2009. 22,5 hp Magisterprogrammet för praktisk kunskap, Södertörns högskola Stockholm 2011 – 2012. Dialogseminariemetoden. Tekniska högskolan Stockholm 2010. 7,5 hp. Högskolepedagogik i konst och design. GU Valand Göteborg 2007/2008. Pedagogik för konstnärer, Institutet för bildpedagogik K-fack 2014. 15 hp. Folkhögskolans ide och pedagogik LIU Linköping 2017/2018. 7,5 hp. Färglära Högskolan Borås hösten 2020. se mer på christinagothesson.se/wordpress.
Till toppen