SubReal

Projektrummet

12 – 28 januari 2024

Förvandlingen från blomma till slem till damm har vissa likheter med måleriet när det
kommer till process och omständigheter. SubReal är den övergripande titel för dessa
målningar av överlappande stämningar flödande blått djupaste röd förtunnad omärklig eller
högljudd. En vän spelar i symfoniorkester, tonerna borrar sig in i kroppen och blir den
näringsrika energi som krävs för att leva och verka, vid sidan av kaffe, potatis och syret –
förutsättningen för allt.

  • MAIL konstnären

  • HEMSIDA

  • PDF med info