skam…

shame... - Ekaterina Sisfontes and Arik Weismann, sound Tymur Skorobenko (Subprodukt)

Projektrummet

23 februari – 17 mars 2024

Ekaterina Sisfontes
Arik Weismann
ljud: Tymur Skorbenko (Subprodukt)

Shame is an unpleasant self-conscious emotion often associated with negative self-evaluation; motivation to quit; and feelings of pain, exposure, distrust, powerlessness, and worthlessness.

En intern dialog pågår oavbrytet är samtidigt ett sätt för människor att kommunicera med det omgivande samhället. Vi håller konstant koll på de oskrivna reglerna för sociala normer och väljer att antingen följa dem eller gå emot dem, beroende på vilken roll vi försöker inta i stunden.

Det här ständiga egocentriska samtalet, även om det ibland är omedvetet, pågår för alla. Till och med eremiten ägnar sig åt reflektion över det övergivna samhället. Som permanenta dess medlemmar känner vi oss ofta som centrum för allas uppmärksamhet, där vi bedöms eller godkänns baserat på vår yttre bild.

Den minsta bristen, som bara märks av oss själva, kan utlösa en attack av skam och ett komplext ”ogrundat centrum för den allmänna opinionen.”

Hur som helst oftast bryr sig ingen faktiskt om oss.