NUTOPIA – NY STAD

Samarbete och utbyte med Tegen2
Curators:  Erik Berggren och Ida Rödén

Nutopia - Ny Stad

Galleriet

23 februari – 17 mars 2024

Muhammad Ali
Heba Y. Amin
Maria Backman
Kalle Brolin
Nils Claesson
Felice Hapetzeder
John Huntington
Jakob Krajcik
Kristina Müntzing
Cecilia Parsberg
Erik Pauser
Paula Urbano
Nina Wedberg Thulin

NUTOPIA – NY STAD samlar konstnärer, arkitekter och forskare kring frågan om vi kan bygga en ny stad för en del av jordens alla flyktingar. En utgångspunkt är insikten att flykt och migration kommit före alla samhällen och städer.

Det utopiska, den fiktivt framtänkta platsen ingenstans är en viktig kraftkälla för politiska visioner, men betraktas också som vägen mot autoritära experiment och alltför optimistiskt tillrättaläggande av livet. I dag, då frånvaron av hoppfulla, egalitära och radikala visioner är öronbedövande, görs ändå storskaliga satsningar – Kiruna flyttas och batteristäder växer fram. Gränsen mellan utopi och realism dras olika beroende på om kommersiella eller humanitära drivkrafter styr.

Men om det utopiska är tankens (och konstens) flykt från en dystopisk verklighet, så kan flykt från krig och förtryck ses som både den mest nödvändiga och utopiska av handlingar, i rörelsen mot något okänt, bättre. Så sedd, är flyktingen den essentiella samhällsbyggaren.

Utställningen är skapad i en process med konstnärerna och visar många helt nyproducerade verk. Vi visar även skisser skapade av studenter på Masterkursen ”NUTOPIA: Rethinking architecture and migration”, ett samarbete mellan KTH Arkitektur och Museet för glömska.

Pressvisning: Torsdag 22/2, kl 14-16, med start på TEGEN2 och avslutning på Studio 44.
Vernissage: Fredag 23/2,  TEGEN2: 17-20 och Studio 44: 17-23.
Samtal: Lördag 9 mars, kl 12-16. Studio 44
konstnärer, forskare och skribenter reflekterar över frågan om en ny stad.

Utställningen genomförs med stöd av Kulturrådet och Museet för Glömska.

Museet för Glömska
Kulturrådet Logo