The Portal

Projektrummet

27 januari – 13 februari 2023

Portalen
Utställningen består av 3 delar av konstverk. Portalen handlar om
återkopplingen av vårt naturväsen.

Inspirerad av One Ocean Flag-rörelsen från fridykningstävlingen Vertical Blue 2022,
föreställningen One water är en ceremoni för att förena enhetsmedvetandet
, som för allt är ett. Det finns ingen polaritet, inget rätt eller fel, ingen disharmoni utan
bara identitet. Man identifierar sig själv som en del av helheten. Ceremonin består av
en 30 minuters meditation av enheten med 30 st andetag och delar vatten med
publiken efter meditation.
Serien av målningar av The Portals and Breath in är visuella översättningar för de
sensationer jag upplevde i fridykning. Eftersom det fanns ögonblick då det logiska
sinnet vilade, var kropp, sinne och själ sammankopplade. Bekymmer och rädslor
befriades och ersattes med acceptans och frid. Förnimmelser fanns utan någon
bedömning. Medvetandet var avslappnat medvetet om sig själv, hölls sig kvar i
centrumets mitt och därifrån försatte framåt.
Porträttserien Stockholm mermaids är porträtt av kvinnliga fridykaratleter baserade
i Stockholm: Paula Johnson, Mai Morimura, Li Karlsén och jag själv. Denna serie av
målningar är en hyllning till den feminina energin och mina kvinnliga fridykarkollegor,
för att vi delar medvetenheten om koppling till natur, att rida på måncykelns våg i
träningar och vara i vårt autentiska jag och utvecklas.