New Neutralities

Galleriet

11 – 28 Maj 2023

Jakob Anckarsvärd
Malin Arnedotter Bengtsson
Carl Baratta
Jonas Bergkvist
Steve Hurd
Mariana Ekner
Belinda Morén
Max Presniell
Annie Reiniger-Holleb
Nellie King Solomon
Nina Wedberg Thulin
Peter Varhelyi

Föreställningen om svensk neutralitet verkade länge huggen i sten och det är ett faktum att det inte har varit något krig i Sverige på över tvåhundra år. Som diplomatisk kraft har vårt nordliga land spelat en viktig roll i internationella angelägenheter och på ett personligt plan har de flesta svenska medborgare åtnjutit fredens privilegium och uppfattningen att vara av tillförlitligt arv. Idag har det ryska anfallskriget mot Ukraina förändrat allt, Sverige går mot ett medlemskap i Nato, och EU är en viktigare allians sedan Trump-åren. Hur avspeglar sig detta på medborgarna, deras temperament och uttrycksfullhet?
Utställningen speglar nya verkligheter och världen ur ett svenskt perspektiv, om krig, migration, nationalitet och självreflektion. Denna föreställning är multidisciplinär och bred i en bemärkelse, aktiverar rummet och utökar gränserna för det kulturella samarbetet mellan Stockholm och Los Angeles.
Denna utställning är en del av SkandiLA-projektet och nästa steg kommer att ta plats i Bendix Building, Los Angeles.

Alla är välkomna!