JORD

Galleriet och ProjektRummet

18 augusti – 3 september 2023

Det ursprungliga minnet av jord under bara fötter och barndomens utsträckta upplevelse av tid.
Den fysiska upplevelsen av jordens materialitet. Lerans formbarhet och myllans växtkraft skapar
möjligheter till olika världar. Jord som en förutsättning för allt liv. Det dolda signalsystemet mellan
bakterier, svamparnas mycel och växter/trädrötter som bryter ner och omvandlar. Jorden som moder
finns som ursprunglig arketyp i nästan alla kulturer.

Förgänglighet och återskapande.

Ockupation av främmande land och annektering av andras livssfärer. Att ta sig rätten att plundra
och skövla markerna utan hänsyn till det som fanns.
Jorden genomkorsas av konstruerade gränser, att befinna sig på fel sida och längta efter
fosterlandets mark. Och att hamna i exil med fosterlandets jord i skon.

Rovdrift och utplundring.

Jordskorpan, kontinentalplattornas rörelse och kosmiska nedslag i marken som ger upphov till nya
mineralfyndigheter. Jord som gömme för diamanter och dyrbara mineraler, mangan, guld, kobolt
och Lapis Lazuli som färgade Jungfru Marias mantel.
Jordens färger; umbra, guldockra, Verona grönjord och terra di Siena har genom historien lockat
hand och öga.

Betraktande och skapande.