4 Separata Utställningar

HILOS DE MEDUSA” (till minne)

Ana María Almada De Álvarez

Kultur är ett instrument som håller oss vid liv. Värdet av konst som kulturell restprodukt går utöver vad betraktaren kan se med blotta ögat och hjälper att befria oss från fördomar och prestige.
Likt maneter är våra kroppar gjorda av vatten. Om maneten lossar sina trådar genom att röra vid andras kroppar, för att förlama sina offer och svälja dem, kan vi beröra andra med våra existentiella trådar i syfte att älska och utvecklas tillsammans. Existentiella trådar, i likhet med maneters, har olika längder och olika styrkor.

Jag har jobbat länge med projektet ”Medierande artefakter”. Genom projektet tränar jag kroppen bland annat att reflektera över ,och kommunicera, det upplevda (källa till all kunskap) i nära relation till tingen. Vilket objekt som helst kan bli medium mellan det omedvetna och kroppen i akten att skapa percepter, koncepter och affekter i kommunikation med omgivningen.

Ana María Almada De Álvarez

Christina Göthesson

Mothers – I installationen Mothers går mina tankar till mammor, mormödrar, farmödrar och deras mödrar. Det är ett projekt som har sin utgångspunkt i en undersökning, med linet som material och kvinnors upprepade handlingar i fokus. Teknik – monotyper, handtryck på linneduk, armeringsjärn, fotocollage.

MONUMENT EVIGHETSMANGEL
I historien var det inte kvinnor som byggde monument – De broderade monogram.
MONUMENT EVIGHETSMANGEL är en del av ett konstprojekt som har sin utgångspunkt i en undersökning, med linet som material och kvinnors upprepade handlingar i fokus. Genom att samla in bilder av monogram på handdukar, vill jag skapa ett tidsdokument. Detta är ett pågående projekt som kommer att växa och byggas på, till ett dokument av tid och handling. Min vision är att skapa ett verk som berättar om upprepningen av de mer eller mindre nödvändiga handlingar som fortgår inom hemmets ständiga processer och som sällan tar sig ut i offentligheten. Repetitioner av handlingar som att tvätta, laga, mangla, smutsa ner och åter tvätta. Trots att detta är handlingar som inte verkar leda till något beständigt, så är det detta som utgör det som är miljön för tid, liv och trygghet – Ett hem.

I det interaktiva projektet blir besökaren välkomnad att skänka en bild av ett monogram till projektet och på så vis bli delaktig i utformandet av ett arkiv och förhoppningsvis ett framtida monument – Monument Evighetsmangel. Projektet startade under Konstliv Halland och har visats på Konstmuseet i Halmstad, Konstföreningen Varmbadhuset Vimmerby, Corduroy Del I, ABF-huset Stockholm, neo:gallery Bolton Manchester UK.

För att delta i projekt Monument Evighetsmangel, maila till gothesso@icloud.com. Jag behöver din bild och svar på några frågor.

Christina Göthesson (MFA konstfack) arbetar experimentellt med olika material och tekniker som uttrycksmedel både två – och tre – dimensionellt.  I hennes arbete undersöker hon olika vägar för kommunikation och iscensätter processer som berör frågeställningar om existens, om identitet och tillhörighet, om tid och plats som ligger till grund för hennes olika konstprojekt

https://christinagothesson.se/wordpress/

Susanne Högdahl Holm

BLUMENGARTEN

Min utställning rör sig kring romantikens visuella och etiska arv, om strävan efter perfektion och verklighetens tillkortakommanden, om trädgårdar och parker, om insekter och människor.

Med utgångspunkt från romantikens estetik behandlar projektet Blumengarten frågor om social klimatmässig hållbarhet. De senaste årens pandemi har accentuerat skillnaderna i levnadsvillkor och blottat hur social utsatthet hänger ihop med ekonomiska strukturer. Den privata täppan förknippas med det goda livet, medan den kommunala parkarbetaren som kategori hamnar långt ner på listan över yrken med hög status. Allmänningen och manuellt arbete som måste utföras på plats nedvärderas, medan de som har möjligheten att arbeta hemifrån och styra sin egen tid ges tolkningsföreträde i offentligheten. Orimligheten i denna ordning accentueras i relation till klimatkrisen då allt fler kommer att behöva dela på de allt knappare allmänna resurserna.

Susanne Högdahl Holm

Rikard Fåhraeus

IMMINENT

Time is an illusion and therefore there are moments that stretch the imminent into the continuously possible.

Galleriet

10 – 27 Mars 2023

10 Mars kl:18:00

 Ana María Almada De Álvarez

performans

”Mourning chacarera”

Förkroppsliga organismer skapar visuellt kodade världar över platsen genom ritualiserade rörelser.

Människors kodade världar består även av medvetenhet och tingen.

När döden inträffar försvinner kroppen och delvis dess värld eftersom vi ”gör” rummet genom rörelse. Tingen består.

Platsens ”affordance” ger kroppen möjlighet att ,i allians med kvarvarande ting och andra existenser, utvidga det existentiella rummet och bidra till acceptansen.

Den nya ”frånvarande närvaron ” kommer så småningom att finna en plats i tiden.

Ana María Almada De Álvarez 

Konstnär/Konstvetare