The fifth force of nature

Gallery

19 August – 4 September 2022

  Det finns indikationer på att det finns en femte naturkraft utöver gravitation, elektromagnetism och starka och svaga nukleära krafter. Däremot råder det ganska stor osäkerhet kring exakt vad denna kraft är för något och, vilket är ännu osäkrare, vad den faktiskt gör, och var.