MUTATION

Projektrummet

7 – 23 januari 2022

Världens globala mutation sträcker sig över hela mänsklighetens historia. Ekologiska faktorer som bidrar till förändringar i djur- och växtvärlden. MUTATION berör mänsklighetens inkorrekta framgång.