MUTATION

Projektrummet

7 – 23 januari 2022

Andrey Zverev

Världens globala mutation sträcker sig över hela mänsklighetens historia. Ekologiska faktorer som bidrar till förändringar i djur- och växtvärlden. MUTATION berör mänsklighetens inkorrekta framgång.

vernisage 7 januari 17:00 – 21:00 2022