KAOS – Medlemsutställning 2022

Galleriet & Projektrummet

10 – 23 juni 2022

Kaos

13 konstnärer förhåller sig till begreppet kaos i en utställning med måleri, video, foto, skulptur och objekt på Studio 44. Tjärhovsgatan 44 i Stockholm.

Vernissage den 10/6 kl 17-22. Utställningen är kort och improviserad och den 23 juni är sista dagen.

Kaos har att göra med oförutsägbarhet. Inom det vetenskapliga fältet bygger kaosteorin på att en extremt liten förändring i ett förlopp kan ge upphov till ett överraskande resultat, som exempelvis fjärilseffekten.

I dessa dagar kan vi förskräckas av en stökig värld med krig och konflikter, ökande polarisering, cybertroll och klimatkatastrofer, men även tjusas av en bild på Sagittarius A* ,det svarta hålet i vår galax.

Kaos är ett ord som härstammar från grekiskans ord för rymd, som inte bestod av ett tomrum utan var fylld av en formlös grundmateria- ett stadium innan världens tillblivelse.

Det organiska och transformerande i motsats till det fyrkantiga och planerade verkar kaos stå för, något som ger upphov till förändring och kanske ger möjlighet till ett tillstånd av kreativt flow.

Kontakt: monika@monikamasser.