Happiness Score

Galleriet

19 augusti – 7 september

Katarzyna Priorek har under senare år arbetat med villkoren för invandrarkvinnor, med
fokus på att leva mellan två världar och över nationella, sociala och emotionella gränser.
I den nya videoinstallationen Happiness Score går hon här vidare och undersöker
nyanländas anpassning till det nya samhället genom ”Jantelagen”, och kopplar detta
även till hur denna lag påverkar infödda invånare.