Communication 2.0

Galleriet och Projektrummet

9 – 25 september 2022

Oberoende konstföreningen PARAZIT i utbytte

Tatyana Pole
Natali Feofilova-Feting
Vladimir Kozin
Aleksandr Shishkin Hokusay
Andrei Sikorskii
Aleksandr Strokov
Alena Tereshko
Kolya Sadovnick
Karozich group
Gerasim Kuznetsov
Kerim Ragimov
Timur Musaev
Igor Plotnikov
Tatsiana Dubouskaya
Vera Svetlova
Ivan Smirnov
Petr Shvetsov
Emilia Sangi
Dmitriy Zheravov
Semyon Motolyanets
Greta Dimaris
Alexander Morozov
Alina Khalitova
Vladimir Lilo
Valeria Alexandrova
Igor Yanovsky
Katarina Kano

Kurator – Ekaterina Sisfontes
Koordinator – Alena Tereshko
Produser: Vera Svetlova
Affisch: Gerasim Kuznetsov

Kommunikationsprojektet var från början tänkt att se helt annorlunda ut. Inledningsvis blev projektet påverkat av restriktionerna under coronapandemin. I februari 2022 förändrades förutsättningarna för projektet fundamentalt och projektet blev än mer angeläget att genomföra.

13 konstnärer från Studio44, Stockholm, Sverige, i samarbete med 27 konstnärer från den oberoende konstföreningen PARAZIT, St. Petersburg, Ryssland, presenterar två utställningar för allmänheten. Utställningarna bygger på ett byte av galleriutrymmen – Borey Gallery i St. Petersburg och Studio44 Gallery i Stockholm. Två oberoende sammanslutningar av konstnärer, nära förknippade med dessa gallerier, förenades i skapandet av konst enligt en originell konstnärlig praxis som påtvingats av omständigheterna: realiserade av konst enligt beskrivning.

De flesta av dessa konstnärer har aldrig träffats, flera har heller inte ett gemensamt språk att kommunicera på. Efter val av projektets curator, skapades kreativa trillingar eller par, som arbetat självständigt med att realisera varandras verk. När beskrivning av verket har nått den mottagande konstnären bestämmer hen hur verket ska gestaltas och diskuterar fram möjliga lösningar med sin samarbetspartner. Processen varierar från grupp till grupp och resultatet överraskar både deltagande konstnärer och publiken. Då resor blev omöjliga gav dessa Blind Dates en möjlighet att förverkliga idéer på distans, med hjälp av en eller flera konstnärskollegor. Konstnären tvingas anförtro genomförandet av sin idé till en eller flera obekanta personer. Resultatet blir oförutsägbart för alla projektdeltagare.

I den första fasen av kommunikationsprojektet på Borey Gallery (5 – 27 augusti 2022)  COMMUNICTION 1.0   skapade konstnärer från föreningen PARAZIT verk baserade på idéer från Studio44:s konstnärer.

Den 6 september 2022 öppnar en returutställning på galleri Studio44 där deltagande konstnärer från Studio44, på samma villkor, skapar verk baserade på idéer från konstnärer i föreningen PARAZIT.  På vernissagen fredagen den 9 september 2022 kommer deltagande konstnärer från föreningen PARAZIT att medverka via Zoom.

Sedan världen skakats av Putins anfallskrig på Ukraina har oberoende ryska konstnärer tvingats att fly landet eller häktats och hamnat i fängelse misstänkta för motstånd mot Putins diktatur. Utställningar som inte ansetts tillräckligt patriotiska har tvingats att stänga .

Projektet Kommunikation ger röst åt oberoende ryska konstnärer som varken kan lämna landet eller vill sluta skapa konst på egna villkor.

Texter: