Black on black

Projektrummet

19 – 24 april 2022

Wojciech A. Hoffmann

”Black on black” utställningen av Wojciech A. Hoffmann som presenterar design av karaktärer och scenerier från filmen som belönades på Animator Festival 2018. Animation ”The world that flew away on the back of a cow” är världens första fullständiga animation tryckt på 3D-skrivare i FDM-teknik. Filmen utspelar sig i en värld i asfaltens färger, fler och fler bilar rusar genom landsbygden om och om igen. Mormor och morfar bor på sin lugna plats vid vägen, solbrända av avgaser. De bor på båda sidor om vägen. De skulle vilja träffas ibland, men bilarna rusar så ofta att de knappt kan se varandra i luckorna mellan de fortkörande fordonen. Kon dricker smutsigt vatten med asfaltsmak. Andas in avgaser. Den växer och är enorm. Det är hon och hönan som kommer att förändra detta lilla samhälles öde.
”Black on black” is the exhibition by Wojciech A. Hoffmann presenting designs of characters and scenery from the film awarded at the Animator Festival 2018. Animation ”The world that flew away on the back of a cow” is the world’s first full animation printed on 3D printers in FDM technology. The film takes place in a world in the colors of asphalt, with more and more cars rushing through the countryside over and over again. Grandma and grandpa live in a quiet place by the road, sunburned from exhaust fumes. They live on both sides of the road. They would like to meet sometimes, but the cars rush so often that they can barely see each other in the gaps between the speeding vehicles. The cow is drinking dirty asphalt-flavored water. Breathes exhaust fumes. It grows and is huge. It is she and the hen who will change the fate of this small community.