Åverkan/Återbruk
Njalla!
Landskapsspår

Galleriet & Projektrum

11 – 27 mars 2022

Emma Göransson
Roland Ljungberg
Mariana Ekner
Johan Nordbeck

Det förgängligas landskap utforskas i tre olika perspektiv.

   Mariana Ekner & Johan Nordbecks Åverkan/Återbruk undersöker artefakter ur screenverkstan, med associationer till livets och vardagens alla skeden. Återbruk blir meningsskapande på nya sätt.

   Emma Göranssons installation har titeln Njalla! Åtta ”njallor”, samiska stolpbodar, är placerade över sjödränkta stubbar med utgångspunkt från traditionell samisk arkitektur. I textil och akvarell uttrycker materialvalen olika typer av femininitet, samt krockar mellan landsbygd och urbana miljöer, historia och samtid.

   Roland Ljungbergs bidrag Landskapsrum utforskar landskapet som en konstruktion, där drömmen om livet fästs. Det är bara spåren som syns; våra spår som inflätas i och överlagrar det som vi tror är natur.