WTITB (What’s That In The Background?)

Galleriet

24 september – 10 oktober 2021

Sebastian Nordbeck
Max Olofsson

Vilket liv, vilken fläkt, vilka rytmiska former!
(Favoriter i repris.)

WTITB är en förkortning av What’s That In The Background?
Ett konstnärligt forskningsprojekt sedan 2011.

Precis som i våra hem hänger det konst på väggarna hos seriefigurer. Vi har bläddrat igenom den kommersiella serieutgivningen i Sverige från 40-talet till idag och ger en överblick över hur konst representeras i serietidningar, hur den ser ut och vad den säger om synen på konst och konstnärer.

Hur ser konst ut när det ska synas att den är konst?

Hur klarar sig dessa representationer av konst som fysiska konstverk?

Här sammanförs dessa verk, ryckta ur sina respektive serievärldar, i metaversumet WTITB.