ROSTRUM

Ett utbyte med Galleri Rostrum i Malmö

29 okt – 14 nov 2021

Anna-Karin Waara
Tuss Marie Lysén
Maria Lavman Vetö
Hans Johansson
Torsten Hylander
Lisa Fjellman
Andres Diaz Garcia
Cian Burke
Sofie Arfwidsson von Röök