PROJEKTET

”Projektet”

”Projektet” är en installation av ett projektkontor. Kontoret arbetar med vad som ska hända med Galleri Studio 44 framöver. Här belyses och diskuteras det viktiga och intressanta skede vi befinner oss i.

Rummet görs till en arbetsplats, ett kontor med bord, stolar, blädderblock, skisser, kaffe, kalkyler, visioner och idéer på väggarna och svart tavla.

Alla berörda är inbjudna att bidra; medlemmar och Kapsyliter uppmanas att delta, föreslå och diskutera hur lokalen ska användas efter att CFF lämnat.

Diskussionen får på så sätt ett eget fysiskt rum en tid. Ambitionen är att ingjuta ytterligare energi i den nya situationens alla möjligheter och att vi vid periodens slut förhoppningsvis kan redovisa ett eller flera konkreta förslag.

”The Project”
”The Project” is an installation of an office workspace. The office works with the future plans for the Studio 44 Gallery space. It is a place for investigation and discussion about the situation we now are in.

The room is transformed into a workspace, an office with desks, chairs, drawings, plans, calculations, coffee, visions, and ideas on the walls and a blackboard.

All concerned, members of Studio 44 and members of Kapsylen are invited to participate and contribute with ideas about what to do with the Gallery space once CFF has left.

In this way, the discussion is given a space for a couple of weeks. The ambition is to add some energy to the possibilities of the situation at hand.
And that we, by the end of the period, hopefully, can present one or two concrete suggestions.

Projektrummet

16 april – 2 maj 2021

Peter Varhelyi