PROJEKTET

”Projektet”

”Projektet” är en installation av ett projektkontor. Kontoret arbetar med vad som ska hända med Galleri Studio 44 framöver. Här belyses och diskuteras det viktiga och intressanta skede vi befinner oss i.

Rummet görs till en arbetsplats, ett kontor med bord, stolar, blädderblock, skisser, kaffe, kalkyler, visioner och idéer på väggarna och svart tavla.

Alla berörda är inbjudna att bidra; medlemmar och Kapsyliter uppmanas att delta, föreslå och diskutera hur lokalen ska användas efter att CFF lämnat.

Diskussionen får på så sätt ett eget fysiskt rum en tid. Ambitionen är att ingjuta ytterligare energi i den nya situationens alla möjligheter och att vi vid periodens slut förhoppningsvis kan redovisa ett eller flera konkreta förslag.

Projektrummet

16 april – 2 maj 2021