det stora okända

Ett utbyte med Galleri ROSTRUM, Malmö

29 oktober – 14 november 2021

Andrés Diaz Garcia
Anna Lönn Franko
Lisa Fjellman
Cian Burke
Torsten Hylander
Maria Lavman Vetö
Hans Johansson
Tuss Marie Lysén

Galleri Rostrum gästar Studio 44
Del 1 i ett gemensamt kulturutbyte.

Nyfikenhet, behovet av att utforska varandras konstnärsdrivna gallerier, önskan att samtala, arbeta för och kring konsten, kulturella nätverk för oss och andra självorganiserade gallerier samman.

Konstnärsdrivna gallerier växer i mängd och styrka över hela världen och kanske är det denna kraft som har störst möjlighet att kollektivt skydda den konstnärliga integriteten och värna om konstens överlevnad.

Åtta konstnärer från Rostrum med diametralt olika uttryckssätt samlas i en utställning under den famnande titeln,

det stora okända

Om Galleri Rostrum

Galleri Rostrum är ett konstnärsdrivet galleri som startade 1985. Galleriet drivs ideellt med stöd av Kulturrådet och Malmö Stad.

Målsättningen för Galleri Rostrum är att forma ett rikt och varierat utställningsprogram, som inte är främmande för någon form av konstnärligt uttryck.
Rostrum vill vara ett rum för det nyfikna och sökande, för konst som står i nära dialog med betraktaren.
Galleriet visar ca 10 utställningar om året.

Galleri Rostrums drivs av Konstnärsgruppen Rostrum.

Galleriet visar ca 10 utställningar om året samt driver Art After Work (AAW), Projekt Rostrum och gör utbyten med andra
självorganiserade plattformar nationellt och internationellt.