det stora okända

I utbyte med Galleri ROSTRUM, Malmö

29 oktober – 14 november 2021

Andrés Diaz Garcia
Anna Lönn Franko
Lisa Fjellman
Cian Burke
Torsten Hylander
Maria Lavman Vetö
Hans Johansson
Tuss Marie Lysén

Galleri Rostrum gästar Studio 44

Del 1 i ett gemensamt kulturutbyte.

Nyfikenhet, behovet av att utforska varandras konstnärsdrivna gallerier, önskan att samtala, arbeta för och kring konsten, kulturella
nätverk för oss och andra självorganiserade gallerier samman.
Konstnärsdrivna gallerier växer i mängd och styrka över hela världen och kanske är det denna kraft som har störst möjlighet att kollektivt skydda den konstnärliga integriteten och värna om konstens överlevnad.

Åtta konstnärer från Rostrum med diametralt olika uttryckssätt samlas i en utställning under den famnande titeln:

`det stora okända´