…………Det som pågår………..

Projektrummet

16 oktober – 8 november 2020

I min utställning på Studio 44 visas en serie bilder i blandteknik – akvarell akryl, olja, tip-ex, schellack. Titeln syftar på det arbete som pågår i ateljén – skisser, experiment etc. Titeln syftar också på TID som pågår. Minnesfragment, upplevelser, det som överlappar, skymmer eller lyser igenom. 

 Christina Göthesson – Bildkonstnär, MFA konstfack Stockholm Konst/Skulptur. Jag arbetar experimentellt med materialitet, olika metoder och tekniker som uttryck, både två och tre dimensionellt.  Jag undersöker olika vägar för kommunikation och iscensätter processer som berör frågor om existens – om identitet, plats och tillhörighet. Egna projekt och olika samarbeten/Exchanges visas framför allt på konstinstitutioner och på konstnärsdrivna plattformar i Sverige och Europa.