SAKNADE DELAR

Andrej Zverev

Medlemsutställning

Galleriet och Projektrummet

25 maj – 16 juni 2020

Amanuelabiy Abraham
Andréa Hösel
Andro Zverev Schiller
Christina Göthesson
Christina Hedlund
Ekaterina Sisfontes
Helena Burman
Helena Norell
Katarina Warrenstein
Kjell Hansson
Laetitia Deschamps
Chih-Lin Yeh
Masoud Shahsavari
Mats Landström
Monica Larsson
Monika Masser
Niklas Wallenborg
Peter Varhelyi
Rikard Fåhraeus

S a k n a d e  d e l a r , missing parts, partie perdue, mangelte Teile..

”Saknad, tomrum, kanske en fragment eller detalj inflätad i då, nu … och framtiden?

Sökandet efter den saknade delen, kanske inte för att nå det perfekta utan att nå en förståelse av tillvaron eller meningen.

Det personliga beseglar vår unika perspektiv och tillvägagångssätt; att forma och berätta det unika om den saknade delen.”