SAKNADE DELAR

Andrej Zverev

Medlemsutställning

Galleriet och Projektrummet

25 maj – 16 juni 2020

S a k n a d e  d e l a r , missing parts, partie perdue, mangelte Teile..

”Saknad, tomrum, kanske en fragment eller detalj inflätad i då, nu … och framtiden?

Sökandet efter den saknade delen, kanske inte för att nå det perfekta utan att nå en förståelse av tillvaron eller meningen.

Det personliga beseglar vår unika perspektiv och tillvägagångssätt; att forma och berätta det unika om den saknade delen.”