OKO Under Ytan

Virtuell Tur av utställningen

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Video Installation from Katarzyna Piórek on Vimeo.

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Video installation,Found footage ” Lekande barn”, Sculptur “Wendy” from Katarzyna Piórek on Vimeo.

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Video Installation ART BOX from Katarzyna Piórek on Vimeo.

Av sekretessskäl behöver Vimeo din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Video Installation, End of summer from Katarzyna Piórek on Vimeo.

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas.
Jag godkänner

Galleriet

13 mars  – 5 april 2020

Deras dialog har lett dem in i ett undersökande av vad som blivit kvar eller snarare vad som kommer tillbaka, upp till ytan igen i vårt bearbetande. Har de Obrukbara lekredskapen under våra ögon transponerats till readymades, blivit skulpturer. Vem är då konstnären, hen i luvtröja. Är luvorna ett tillräckligt skydd, skyddar de minnet.

Mariana Ekner arbetar med frågan om hur identitet skapas och – ifrågasätts. Bl.a. i debututställningen på Galleri Periscope (1990) dubbleras och kopieras två ansikten tills det enskilda jaget inte längre är urskiljbart. Ekner har tillsammans med Maria Backman skapat Enkel biljett om deras mammors olika erfarenheter och minnen som flyktingar under andra världskriget; om hur två flickor från olika krigsdrabbade länder blev tvungna att fly, ensamma. Hur traderas deras minnen och erfarenheter?

Katarzyna Piorek är specialiserad inom stillbild, animation, tv och film. Videoklippen rymmer en komplexitet i sin enkelhet och skapar det obehag som kan upplevas av en individ som samtidigt besitter två eller flera motstridiga trosuppfattningar, idéer eller värden. Kasia vill genom sin videokonst skapa en dialog mellan konstnär och publik. Målet är att starta en process hos betraktaren genom att ställa frågor, undra och stimulera nyfikenheten och därigenom väcka en önskan om att själv delta i dialogen.

Ur Johan Nordbecks introduktion till presentationen av OKO på Studio44 våren 2020