Program 2020

Galleriet 10/1-2/2
Rikard Fåhraeus, Christina Hedlund, Nina Wedberg Thulin
Projektrummet 10/1-2/2
Niklas Wallenborg
Galleriet 13/3 – 5/4
Mariana Ekner och Katarzyna Piorek
Projektrummet 13/3 – 5/4
Carolina Hindsjö
Galleriet och Projektrummet 22/5-14/6
Saknade delar
Medlemsutställning
Filmfestival 11/8 -16/8

Filmfestivalen An Ordinary Day Film Festival är framflyttat pga corona till 13-18 april 2021

Galleriet 21/8 – 6/9 2020

Kjell Hansson+grupp
Projektrummet 21/8 – 6/9 2020
Maria Backman
Galleriet 16/10-8/11.
Öppen grupp
Emma Göransson, Kjell Hansson, Carolina Hindsjö, Monika Masser, Katarina Warrenstein
Projektrummet: 16/10 – 8/11 2020
Christina Göthesson