Projektbeskrivning

The Bigger Picture

The Bigger Picture

Sex konstnärer tolkar temat The Bigger Picture genom film, installation, måleri och skulptur. En grupp mycket personliga konstnärskap som under ett års tid mötts och korsat varandras spår genom dialog och utbyte av skisser.

Vernissage 22 april kl. 17-21

Kulturnatten 24/4 kl 18-24

Utställningen pågår 22/4 – 2/5/2021

Öppet: tisd-fred 12-18, lörd-sönd 12-17

Besökarantal enligt FHM rekommendationer.

Utställningen får stöd av Sveriges Konstföreningar

Galleriet

Natalie Sutinen

Helena Öhman

Björn Lundell

Andrea Hösel

Christina Hedlund

Nina Wedberg Thulin

The Bigger Picture

Vernissage 22 april kl. 17-22

Utställningen pågår 22/4 – 2/5/2021

Öppet: tisd-fred 12-18, lörd-sönd 12-17

Sex konstnärer tolkar temat The Bigger Picture

  • MAIL konstnären

  • HEMSIDA

  • PDF med info

Utställningar 2020