Projektbeskrivning

CIRCUIT (excerpt) 2:21 min. Full Video 5:15 min.

TRANSMISSION (excerpt) 1:41 min. Full Video 4:40 min

DISORDER (excerpt) 1:58 min. Full Video 06:50 min

DECAY (excerpt) 2:14 min. Full Video 7:00 min

SHIMMER. 4:05 min

Mats Landström

I första hand utforskar Mats video som medium. Ett genreöverskridande konstuttryck där ljud, musik och bild sammansmälter. Ett skapande av ljud- världar eller ljudlandskap som tillsammans med film bildar en helhet. Ofta kan den omedelbara omgivningen få spela huvudrollen. Vardagliga platser eller situationer. Han försöker problematisera de värderingar om nödvändighet av framgång som finns i dagens samhälle och som materialiserar sig på sociala medier. De koncept han jobbar med är mans- och kvinnorollen, klass, känsla av värde, tids- aspekt glömska och förändring.