Processen… Jannike Brantås2019-05-15T04:46:16+00:00

Project Description

Projektrummet:

Process kring en ursprunglig bild

 

 

Jannike Brantås

 

 

18 oktober – 3 november 2019

Undrar över… att ur det obrukbara kunna skapa liv, skönhet och mening,
Att i öknen skapa bestående liv. Vilja gestalta ett uttryck, en sammanhållande motpol, en plats för det gemensamma och dess ursprung.
Undrar över det…