Projektbeskrivning

Feber

Galleriet och Projektrummet

Medlemsutställning

19 mars – 11 april. Vernissage 19/3

kl: 17-22

Öppet: tisd-fred 12-18, lörd-sönd 12-17

  • MAIL konstnären

  • HEMSIDA

  • PDF med info

Utställningar 2020