Esoterisk överföring2019-02-23T09:49:38+00:00

Project Description

Galleriet:

Esoterisk överföring

18 oktober3 november 2019

Konstnärer: Madeleine Aleman, Nadine Byrne, Therese Enström, Geraldine Hudson och Windy Fur Rundgren.
Fem konstnärer har sammankomster i vilka de arbetar med kunskapsöverföring inom esoterik.
De närläser texter, samtalar och håller workshops.
I utställningen visas både process och verk, inspirerade av mötena.

Utställningar i Galleriet 2019: