Emma Göransson

I mitt arbete undersöker jag mänskliga relationer till natur- och kulturlandskap över tid i kritiska perspektiv. Genom platsspecifika installationer, aktioner och objekt diskuterar, kritiserar och reflekterar jag över filosofisk ekologi och livsvillkor för människor, djur och växter. Min konst har ofta en stark känsla av materialitet, med referenser till textilhantverk, arkeologi och arkitektur. Under senare tid har min egen släkts samiska ursprung kommit att tillföra fördjupade aspekter på det konstnärliga arbetet. För mig är det viktigt att den svenska kolonisationen och frågor kring kulturell identitet i kolonisationens bakvatten betraktas med kritiska ögon. Själv använder jag postkoloniala feministiska perspektiv.